FANDOM


Tilbake til BibliotekReform.

Retningslinjer Rediger

Hensikten med disse Wikisidene var å gi flest mulig NBF-medlemmer - og andre interesserte - anledning til å delta direkte i utformingen av det som skal bli NBFs offisielle innspill til Bibliotekutredningen.

Wikiprosessen er nå avsluttet. Vi hadde disse retningslinjene:

Både nye synspunkter og alternative synspunkter ønskes hjertelig velkommen. Wiki skal bidra til fri og åpen meningsutveksling.

Forslag til forbedringer og tilføyelser kan skje på to måter:

 • Direkte her i wikien. Tekstene kan bearbeides av hvem som helst, når som helst. Klikk på fanen "Edit" på toppen av kapitlet eller tilsvarende lenke på toppen til høyre for det enkelte avsnittet. Ruta som da åpner seg er en enkel tekstbehandler. Riktignok er enkelte regler og koder litt forskjellig fra f.eks. Word. Se mer om dette nedenfor.
 • Indirekte ved å sende en e-post med endringsforslaget til sekretæren Anders Ericson, som går inn og utfører endringene.

Praktiske retningslinjer:

 1. På dette wikinettstedet kan du enten kommentere dokumentet eller et enkelt kapittel, ved å trykke på knappen discussion, eller endre dokumentet, ved å trykke på edit.
 2. De første par gangene du bruker edit, er det lurt å bare gjøre noen små endringer - for å bli kjent med redigeringsverktøyet.
 3. Vi ber imidlertid ikke-medlemmer om å ikke endre direkte, men holde seg til diskusjonssidene.
 4. Det er ikke farlig å gjøre tekniske feil. De tidligere versjonene blir automatisk lagret, slik at sekretæren kan gjenopprette skadede sider. Står du fast, send en e-post til Anders Ericson
 5. Hvert av kapitlene omfatter noen punktvise strategier, noen punktvise tiltak, en kort bakgrunnstekst.
 6. Strategiene skal være korte beskrivelser av den situasjonen vi ønsker i framtida.
 7. Tiltakene skal kunne vedtas av politiske organer eller andre institusjoner.
 8. De bakenforliggende bakgrunnstekstene - som finnes bak lenkene som lyder Mer bakgrunn og ressurser - er opprinnelige versjoner, som seinere er komprimert ned til de kortere bakgrunntekstene som nå ligger synlige i hvert kapittel. I de bakenforliggende er det plass til å beskrive og begrunne strategier og tiltak mer detaljert.
 9. Ressurslisten skal fange opp nyttig og viktig informasjon som allerede foreligger. Alle tekster som finnes på nettet, bør være tilgjengelige via klikkbare lenker.
 10. Dersom du er uenig i noe som står, er det mere effektivt å skrive "din versjon" inn som et alternativ - uten å slette den første. Det du gjør mot andre, kan jo andre gjøre mot deg ...

Wikiteksten - og spesielt strategier og tiltak - vil blant annet bli diskutert på NBFs kontaktmøte 27. oktober. Det endelige innspillet til ABM-utvikling skal diskuteres og vedtas av NBFs hovedstyre i januar. De som finner gode formuleringer har altså størst sjanse til å forme den ferdige teksten.

Arbeidet med dette dokumentet koordineres av en redaksjonsgruppe som består av: Frode Bakken, Bente Bing Kleiva, Per Olav Kaldestad og Svein Arne Tinnesand. Anders Ericson og Tord Høivik fungerer som sekretariat.

Wikiprosessen er nå avsluttet. NBFs hovedstyremøte er flyttet til februar (ikke januar) 2006.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki