FANDOM


Om denne wikien Rediger

Dette er (forhåpentligvis) begynnelsen til en norsk (og nordisk, forsøksvis) wiki om nye biblioteklokaler og -bygninger, beregna på ikke bare bibliotekansatte og -ledelse, men også planleggere, kommuneledelse og arkitekter, for ikke å si publikum, venneforeninger, aksjonsgrupper osv.

Tanken er at disse brukergruppene også skal bidra vesentlig til wikien, hver på sin måte: De førstnevnte (bibliotekfagfolket) tar den innledende jobben med innlegging av innhold og fakta om sine respektive bibliotek. Så formidler de erfaringene sine med de konkrete lokalene - noe de øvrige gruppene også forventes å delta med. (Legg merke til at det er mulig å skrive uten å registrere seg og logge seg inn og dermed kunne opptre relativt anonymt. Da blir "bare" IP-adressa synlig).

Håpet er å skape debatt om de konkrete lokalene/prosjektene og dermed oppnå bedre bibliotekplanlegging og -bygging i framtida! Når man nærmer seg planleggingsfasen for nytt bibliotek spør mange etter sammenliknbare bibliotek og bibliotek å besøke på studieturer. Dette behovet skulle denne wikien kunne dekke langt på vei.

Bibliotek oppfordres nå til å skrive om sine egne bibliotek/planer/prosjekt - med utgangspunkt i Mal for innførsler i BibliotekBYGG. Men denne malen vil vi gjerne ha debatt om, snarest mulig (se "edit"-fanen på toppen av sida med malen). Er den for omfattende? Er den uklar?

Det er også mulig - og lovlig - å gå inn og redigere denne malen, men om man har forslag om omfattende endringer, skriv da heller et debattinnlegg først og få det diskutert.

Vi foreslår at bibliotek som tas med i denne wikien ikke bør være eldre enn 15 år fra tidspunktet for innlegging.

Alle typer bibliotek bør med, og både store og små bibliotek/prosjekt er interessante. De sistnevnte er det jo flest av. Men de første innførslene i denne wikien pr desember 2006 er planene/prosjektene om nye hovedbibliotek i Stockholm og København. Disse er basert på reportasjeturer gjort av NBF-vevens redaktør, så dermed oppfordres ledelsen og de ansatte å gå inn og korrigere. Oslo/(Nye) Deichman bør også bidra med sitt, så kan vi løpende følge de tre nordiske "rivalene"!

Men samtidig bør andre bibliotek skrive om sine nye bibliotek/prosjekt/planer. Mange har virkelig noe å skryte av. Alle har gode og dårlige erfaringer å overføre til andre. Vi har alt ført opp et lite utvalg av de vi mener bør raskt på banen. Det er da bare å kopiere malen, klikke på den røde lenka for sitt bibliotek og lime inn, og deretter erstatte malen med faktiske data. De som ikke finner røde lenker for sine bibliotek/prosjekt legger det inn sjøl (se bruksanvisning) eller sender oss en e-post med navnet det bør sortere under, så gjør vi lenka klar.

Bibliotekledere kan erfaringsmessig ha press på seg ovenfra om ikke å problematisere slike spørsmål. Da kan jo andre legge inn informasjon og evt. problematisere.

Eksemplene fra Stockholm og København viser hvordan det kan gjøres. Bilder vi har tatt, har vi lagt på det gratis fotonettstedet Flickr og lenka direkte opp til dem der.

Ideen til denne tjenesten oppsto på Norsk Bibliotekforenings kontaktmøte i 2006. NBF tar hånd om det som trengs av redaktørjobb. Kontaktperson er Anders Ericson: anders.ericson at norskbibliotekforening dot no.

Nye bibliotek og planer om nybygg Rediger

(foreløpig et ganske tilfeldig utvalg)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki