FANDOM


BibliotekReform - En ny bibliotekpolitikk Rediger

DENNE WIKIEN VAR I 2005-06 ÅSTED FOR UTARBEIDINGA AV BIBLIOTEKREFORM, NORSK BIBLIOTEKFORENINGS INNSPILL TIL ABM-UTVIKLINGS BIBLIOTEKUTREDING, UTGITT I 2006 SOM "BIBLIOTEKREFORM 2014". 10. DESEMBER 2007 BLE DEN ÅPNA IGJEN FOR "RULLERING" AV TEKSTEN. ARBEIDET LEDES AV VIDAR LUND: Vidar.Lund @ time.kommune.no


Det er viktig å være klar over at de tekstene og forslagene som presenteres her ikke er behandlet i NBFs organer og heller ikke på dette stadium nødvendigvis representerer helt eller delvis synspunkter som NBF står for.

Gjennom analyse og debatt kommer vi videre! Ikke vær redd for å kaste deg ut i debatten! Ikke vær redd for å legge inn konkrete endringer i wikidokumentet!

Hvordan kan dette skje? Les om det på Bibliotek-wiki:About

Fristen for bidrag/redigering er ny dato kommer. Resultatet av dugnaden vil bli sluttbehandlet av NBFs hovedstyre (dato).

Nedenfor finner du lenker til hvert av kapitlene i dette utkastet, og hvert av disse er dermed åpne for forbedringer og endringer.

  • Hvem som helst kan delta, men de som ikke er medlem av NBF, bes å bidra indirekte, nemlig via forumet discussion, se fanen på toppen av hvert kapittel.
  • Forsøk å skrive like kort og konsist som i utkastet.
  • Eventuelle forslag til strukturelle endringer (nye kapitler o.l.) skal bare skje etter behandling i diskusjonsforumet, se fanen discussion ovenfor.
  • Hvis det er forslag du reagerer negativt på, så delta i debatten og frem egne forslag slik at sluttresultatet blir best mulig.

Kapitler Rediger

Visjon
Bibliotekenes samfunnsoppdrag

Overordna strategier og tiltak
Bibliotekenes roller
Kunnskapssenter
Kultur- og litteraturarena
Møteplass og demokratisk ressurs
Metoder og virkemidler
Bibliotekenes kompetansebehov
Bibliotekenes organisering

Vedlegg Rediger

(Lenkes opp til seinere)

En politikk for systematisk kvalitetsheving av folkebibliotekene av Ruth Ørnholt
Folkebibliotekpolitikk – mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre av Svein Arne Tinnesand
Trenger vi et regionalt biblioteknivå? av Ruth Ørnholt
Grensedragning ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket av Frode Bakken

Annet Rediger

NBFs fremtidige publiseringspolicy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki