Fandom

Bibliotek-wiki

BibliotekReform

101sider på
denne wikien
Add New Page
Diskusjon12 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

BibliotekReform - En ny bibliotekpolitikk Rediger

DENNE WIKIEN VAR I 2005-06 ÅSTED FOR UTARBEIDINGA AV BIBLIOTEKREFORM, NORSK BIBLIOTEKFORENINGS INNSPILL TIL ABM-UTVIKLINGS BIBLIOTEKUTREDING, UTGITT I 2006 SOM "BIBLIOTEKREFORM 2014". 10. DESEMBER 2007 BLE DEN ÅPNA IGJEN FOR "RULLERING" AV TEKSTEN. ARBEIDET LEDES AV VIDAR LUND: Vidar.Lund @ time.kommune.no


Det er viktig å være klar over at de tekstene og forslagene som presenteres her ikke er behandlet i NBFs organer og heller ikke på dette stadium nødvendigvis representerer helt eller delvis synspunkter som NBF står for.

Gjennom analyse og debatt kommer vi videre! Ikke vær redd for å kaste deg ut i debatten! Ikke vær redd for å legge inn konkrete endringer i wikidokumentet!

Hvordan kan dette skje? Les om det på Bibliotek-wiki:About

Fristen for bidrag/redigering er ny dato kommer. Resultatet av dugnaden vil bli sluttbehandlet av NBFs hovedstyre (dato).

Nedenfor finner du lenker til hvert av kapitlene i dette utkastet, og hvert av disse er dermed åpne for forbedringer og endringer.

  • Hvem som helst kan delta, men de som ikke er medlem av NBF, bes å bidra indirekte, nemlig via forumet discussion, se fanen på toppen av hvert kapittel.
  • Forsøk å skrive like kort og konsist som i utkastet.
  • Eventuelle forslag til strukturelle endringer (nye kapitler o.l.) skal bare skje etter behandling i diskusjonsforumet, se fanen discussion ovenfor.
  • Hvis det er forslag du reagerer negativt på, så delta i debatten og frem egne forslag slik at sluttresultatet blir best mulig.

Kapitler Rediger

Visjon
Bibliotekenes samfunnsoppdrag

Overordna strategier og tiltak
Bibliotekenes roller
Kunnskapssenter
Kultur- og litteraturarena
Møteplass og demokratisk ressurs
Metoder og virkemidler
Bibliotekenes kompetansebehov
Bibliotekenes organisering

Vedlegg Rediger

(Lenkes opp til seinere)

En politikk for systematisk kvalitetsheving av folkebibliotekene av Ruth Ørnholt
Folkebibliotekpolitikk – mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre av Svein Arne Tinnesand
Trenger vi et regionalt biblioteknivå? av Ruth Ørnholt
Grensedragning ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket av Frode Bakken

Annet Rediger

NBFs fremtidige publiseringspolicy

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki