FANDOM


Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Strategier

 1. Norsk bibliotekforskning trenger en vesentlig styrking for å bidra til innovasjon og kunnskapsutvikling i praksisfeltet.
 2. Samspillet mellom forsking og praksis må forsterkes.
 3. Bibliotekfaget må rettes inn mot kunnskapssamfunnets behov og utfordringer. Med bibliotekfag forstås bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonsvitenskapelig utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå ??????.
 4. Det trengs en kompetanseplan for alle grupper av bibliotekansatte for å bevare og utvikle fagkompetansen.
 5. Bibliotekstatistikken må revideres og utvides, slik at vi får dekkende og relevante data for alle viktige tjenester og tiltak.
 6. Bibliotekmiljøet bør drive systematisk utviklingsarbeid for å sikre bibliotekvirksomhet på et tilfredsstillende nivå.
 7. Et sett systematisk utviklede faglige normer må sikre bibliotekvirksomhet på et tilfredsstillende nivå. DETTE PUNKTET SKULLE INN IGJEN? I SÅ FALL BØR SLUTTEN AV SETNINGEN ENDRES, FOR IKKE Å BLI IDENTISK MED DEN FORRIGE.

Tiltak

Forskning

 1. For å generere et kunnskapsgrunnlag for framtidig bibliotekutvikling, bør det settes av midler til et bibliotekforskningsprogram med klare strategiske mål.
 2. Det bør settes av midler til minimum fem løpende doktorgradsstipend pr. år.
 3. Det må gis økt nasjonal og regional støtte til FOU-prosjekter som analyserer sammenhengen mellom bibliotekenes strategier og oppnådde resultater.
 4. Forskning om hvordan bibliotekene kan støtte opp under læring vektlegges.
 5. Bibliotekets rolle som digital og fysisk møteplass i et flerkulturelt kunnskapssamfunn må utforskes.
 6. Biblioteksstatistikken representerer en ressurs for forskning og kunnskapsutvikling som må utnyttes langt bedre enn i dag.


Forsknings- og kunnskapsformidling

 1. HER BLE DET FORESLÅTT ENDRINGER, MEN JEG RAMLA AV PGA DE TEKNISKE PROBLEMENE: HAR NOEN GODE NOTATER? Etter modell av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten må ABM-utvikling etablere en enhet som kan stå for oppsummering og formidling av forskning til praksisfeltet slik at forskningen kan bidra til raskere og mer systematisk utvikling av bibliotekenes praksis.
 2. Det bør utvikles en faglig formidlings- og emneportal for hele bibliotekmiljøet.

Utdanning og kompetanse

 1. Utdanningene på bachelor-, master- og doktorgrad-nivå må styrkes og tilføres økte ressurser.
 2. SJEKK OM DENNE ENDRINGA STEMMER Bibliotekloven må stille minimumskrav til kompetanse i folkebibliotekene.
 3. Dagens dispensasjonsbestemmelser med hensyn til utdanningskrav fjernes. Det etableres stipendordinger som gjør at ansatte kan ta utdanning på bachelornivå.SJEKK OM DENNE ENDRINGA STEMMER

Bakgrunn

Tilføyes i sluttdokumentet

Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki