FANDOM


Hensikten med dette nettstedet, som Norsk bibliotekforening tok initiativ til og lanserte (dato), er å høyne kvaliteten, intensiteten, beredskapen og moralen i kampen for et best mulig offentlig bibliotektilbud i kommuner, ved læresteder, forskningsinstitusjoner osv. Bakgrunnen er visse åpenbare trender den seinere tida, bl.a. krav om effektivisering og sparing, biblioteknedlegging og/eller -sammenslåing, samt forvarsler om konkurranseutsetting og private løsninger. Nettstedet bør også kunne brukes i den nasjonale kampen mot uthuling av bibliotekloven, for statlig sikring av gode fellestjenester og infrastruktur osv.

Målgruppene er primært lokalavdelinger og aktivister i NBF, men nettstedet bør også være nyttig for ulike grupper støttespillere; venneforeninger, bibliotekbrukere og andre enkeltpersoner og lokalt foreningsliv, samt samarbeidspartnere i det offentlige; skoler, voksenopplæring osv. Også lokal- og rikspolitikere, kommuneadministrasjon, -planleggere og arkitekter bør kunne ha glede av BibliotekSATS.

Ved lanseringa vil man se at BibliotekSATS er uferdig på flere punkter. Vi velger likevel å slippe det hele løs nå, så kan samtidig brukerne få en reell mulighet til å bidra til innholdet.

Gå til startsida