FANDOM


InnledningRediger

[Uferdig/stikkord:] Mediebudsjettena blir først kutta i. Det er enklest; ansattes stillingsvern er verre å forbigå. Om utviklinga av mediebudsjetta over tid; landsstatistikk og brutt ned på f.eks. bibliotek-/kommunestørrelse. Minne på innkjøpsordningenes betydning i Norge Kort om at AV-medier, elektroniske medier og Internett overtar, men foreløpig i beskjedent omfang i folkebiblioteka Press på mediebudsjetta kan tvinge fram interne strukturelle omprioriteringer, f.eks. nedprioritering av tidsskrift og aviser

Lovgiving og praktiseringRediger

Midlene som brukes for å løse oppgavene i biblioteka har tradisjonelt vært inndelt i følgende to grupper (jf [§1)]: "...gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon". (red's kursiver). Når nå stadig mer av de fysiske samlingene erstattes av elektronisk informasjons og dokumenter, blir denne todelinga noe mindre interessant, uten at man dermed trenger å gå bort fra den i denne sammenhengen.

Rammene for materialets form er i utgangspunktet vide i de norske folkebiblioteka. I biblioteklovens §1 heter det at biblioteka "skal stille bøker og annet egnet materiale til disposisjon for alle som bor i landet". Dette er utdypet i [pkt 3 b.]: "Folkebiblioteket skal stille til disposisjon skjønnlitterære og faglitterære bøker, aviser, tidsskrifter, lokalhistorisk og annet egnet materiale. Biblioteket skal også tilby audiovisuelt og datatilgjengelig materiale." Ethvert folkebibliotek må prioritere tildels ganske strengt når man gjør innkjøp. Da skal det ifølge biblioteklovens §1 gjøres utfra prinsippet om "kvalitet, allsidighet og aktualitet". Ingen av disse tre kriteriene er særlig presise, og i liten grad presisert andre steder, men er nok likevel rimelig solid nedfelt i den faglige tradisjonen. Kravet til kvalitet er ikke presisert i lov eller regelverk. I sin "Oversikt over bibliotekretten" (vedlegg til ["Skredeutvalget", 1991]) skriver jussprofessor Jon Bing at kvalitet "... for eksempel anvendt på innkjøp av bøker likevel angir at triviallitteratur ikke uten videre kan prioriteres". Dette tolkes og praktiseres likevel forskjellig i biblioteka. Det har en sjelden gang forekommet at de statlige bibliotekmyndighetene har reagert overfor kommuner som har gått til svært drastiske kutt eller innkjøpsstopp tidlig i året.

Konsekvenser/argumenterRediger

[Uferdig/stikkord:]

  • hull i samlingene, som blir langvarige og som ikke uten videre kan erstattes ved hjelp av fjernlån og kopier
  • ingen andre enn biblioteka tar vare på eldre og smal litteratur
  • redusert tillit til biblioteka og dermed redusert utlån
  • argument
  • argument

EksemplerRediger

Fyll ut etter malen i nederste eksempel

  • Eksempel 1: Biblioteknavn, år. Innkjøpsstopp i (mnd) eller redusert mediebudsjett med ...% i forhold til året før. Eventuell reaksjon fra ABM-utvikling, NBF, brukere e.a. (m/lenker). Tiltak/evt. omgjøring. Utfall/analyse/kommentarer. Evt. kontaktperson (e-post-lenke)
  • Eksempel 2: Biblioteknavn, år. Innkjøpsstopp i (mnd) eller redusert mediebudsjett med ...% i forhold til året før. Eventuell reaksjon fra ABM-utvikling, NBF, brukere e.a. (m/lenker). Tiltak/evt. omgjøring. Utfall/analyse/kommentarer. Evt. kontaktperson (e-post-lenke)
  • Eksempel 3: Biblioteknavn, år. Innkjøpsstopp i (mnd) eller redusert mediebudsjett med ...% i forhold til året før. Eventuell reaksjon fra ABM-utvikling, NBF, brukere e.a. (m/lenker). Tiltak/evt. omgjøring. Utfall/analyse/kommentarer. Evt. kontaktperson (e-post-lenke)

Gå til startsida

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki