FANDOM


Nybygg

Folkebibliotek

Kombinasjonsløsning

Ukjent/uavklart

Nettsted

http://bibliotek.kk.dk

Status

Pr medio desember 2006 er dette en skisse på et tidlig stadium. Ifølge intervju med biblioteksjef Børge Sørensen på NBF-veven arbeider han i forhold til planer for nybygg til erstatning for det tidligere kino- og restaurantkomplekset Scala på Vesterbrogate, vis a vis Tivoli. Tidligere planer for hovedbibliotek bl.a. på Vandværksgrunden i Studiestræde, er nylig lagt på is.
Løpende informasjon om prosessen:
http://www.bibliotek.kk.dk/bibliotekerne/findbibliotek/hovedbiblioteket/om_hovedbiblioteket/nyt-hovedbibliotek

Tidsplan

Ukjent

Arealbehov

18 000 kvadratmeter brutto

Potensielle brukere

0,6 millioner innbyggere, Storkøbenhavn 1.1 millioner.

Bruk

15,3 enheter årlig utlån pr innbygger, 2.2 millioner årlig besøk siste hele år før evt. nye lokaler (2005)

Budsjett

216 mill. DKK

Arkitekt

Ikke avgjort

Plan-/arkitekttegninger

Foreløpig ingen. Kommunens højhusstrategi ligger til grunn for mulig nybygg på tomten:
http://www.planogarkitektur.kk.dk/upload/5_0_byplanl%C3%A6gning/hojhusstrateri/bilag%201.pdf

Fotografier

[Scalabygningen pr desember 2006] /

Presseomtale

Annet

Debatt


Gå til startsiden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki