FANDOM


Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Strategier

 1. Bibliotekene skal være en aktiv arena for formidling av kultur- og litteratur, og bidra til forståelse for bredden i kunstuttrykk og medieformer.
 2. Barn og unge må i bibliotekene sikres et kulturtilbud som er tilrettelagt for dem
 3. Bibliotekene må legge til rette for interaktiv digital produksjon og tjenester
 4. Bibliotekene må styrke sin rolle som formidlere av minoritetskultur
 5. Innkjøpsordningene bør videreføres og styrkes. De er verdifulle både for bibliotekene og for de aktuelle litteratur- og kunstformene
 6. Folkebiblioteket bevares og utvikles som litteraturinstitusjon og kulturformidler

Tiltak

 1. Folkebibliotekene må styrke sin rolle som formidlere av lesing og leseopplevelser. De må utvikle leserservice og tiltak knyttet til lesing som kreativ aktivitet og kunnskapsområde.
 2. Alle folkebibliotek skal ha egne tilbud til barn og unge. Det skal settes av tilstrekkelig ressurser for formidling av litteratur og andre kunstarter.
 3. Formidlingen av kulturfondbøkene systematiseres og utvikles i opplegg som kan tas i bruk over hele landet.
 4. Erfaringene som gjøres med litteraturformidling og lesestimulering, må samles inn og gjøres lett tilgjengelig.
 5. Det må etableres en database for de erfaringene som gjøres med litteraturformidling og lesestimulering. Det må legges til rette for at gode tiltak blir videreutviklet og utprøvd.
 6. Bibliotekene må søke samarbeid med andre kunst- og kulturinstitusjoner i sitt nærområde.
 7. Folkebibliotekene må kunne formidle litteratur på morsmål til de store innvandrergruppene, også til nye språk i Norge.
 8. Folkebibliotekene må søke samarbeid med minoritetsgruppene for formidling av kultur og litteratur fra minoritetsgruppenes bakgrunn.
 9. Bibliotekene skal være pådrivere for utvikling av nye digitale fora for produksjon av tekst og tekstutveksling.
 10. Det må åpnes for ulike produksjoner gjennom bibliotekenes formidling, for eksempel utprøving av episk-dramatisk samtaleform via digital tilrettelegging på nettet.Bakgrunn

Tilføyes i begynnelsen av november 2005

Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning