FANDOM


Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Strategier

HER BLE DET VEL TILDELT NOEN JUSTERINGSOPPGAVER TIL ENKELTE?

 1. Bibliotekpolitikken er en sentral del av norsk utdannings- og kunnskapspolitikk.
 2. Bibliotekene er en viktig arena for læring og en hovedressurs for all kunnskapssøking.
 3. Bibliotekene skal fremme digitale ferdigheter i alle befolkningsgrupper.
 4. Alle brukere skal ha adgang til opplæring kunnskapsinnhenting og informasjonshåndtering gjennom fysiske og digitale bibliotek eller læringssentre.
 5. Bibliotekene skal tilby medier og formidling av høy kvalitet, både fysisk og digitalt.
 6. Bibliotekenes bidrag til kunnskap og læring skal bygge på felles utnytting av samlinger og faglig kompetanse.
 7. Brukernes behov for kunnskap og informasjon skal tilfredsstilles med best mulig utnyttelse av de totale ressurser som bibliotekene rår over.
 8. Bibliotekene ... Brukerne skal finne tilbud fra bibliotekene i sitt vanlige informasjonsunivers.
 9. Bibliotekene skal tilby informasjon i alle aktuelle former, trykte og digitale, gjennom en felles inngang.

Tiltak

 1. Alle offentlige bibliotek må trekkes inn i utviklingen av en felles, sømløs bibliotekportal for brukerne
 2. En felles portal krever sømløs adgang til data. Bibliotekene må samordne sine registreringer både rent bibliografisk og i emnebeskrivelsene (se nedenfor). Bare på dette grunnlaget kan det lages elegante portaler som er i stand til å samordne trefflister fra mange kilder.
 3. Det må utvikles rutiner for å samle digitalt og analogt materiale i bibliotekkatalogene.
 4. Det bør arbeides for å utvikle redskaper for å bedre emnegjenfinning i bibliotekkatalogene på nasjonalt plan, f.eks. et felles emneordssystem, konkordansetabeller mellom klassifikasjonssystemer m.m.
 5. Det må utarbeides en samlet politikk for læringsmetoder og bibliotekbruk gjennom hele livsløpet, fra barnehage til etter- og videreutdanning.
 6. Folkebibliotek og utdanningsbibliotek må utvikle fellestjenester til fjernstudenter.
 7. Læreplanverket må omfatte klare retningslinjer om bruk av bibliotek og kunnskapsressurser i skolen.
 8. Biblioteksektoren skal tas aktivt med i planleggingen av store nasjonale satsinger på kunnskap og kultur – som Kunnskapsløftet, Den kulturelle skolesekken, Forskningsdagene, E-borgerskap, Min Side og EVU-reformen.
 9. Det må innføres momsfritak på elektroniske publikasjoner, som på papirpublikasjoner.
 10. Alle bibliotek må ha tilgang til høyhastighetsnett og trådløs tilkopling for brukerne.

Bakgrunn

Tilføyes i begynnelsen av november 2005

Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki