FANDOM


InnledningRediger

[Uferdig/stikkord:] Ansattes stillingsvern er viktig hinder for slike kutt, men er ikke absolutt. Arbeidsmiljøloven (§) krever saklig begrunnelse. Om utviklinga av bemanninga over tid; landsstatistikk og brutt ned på f.eks. bibliotek-/kommunestørrelse. Kort om at kutt i bemanning har økt særlig f.o.m. 2004; f.eks. Bærum Tilgrensende problemområde er bibliotekstruktur (se eget underkapittel); oppsigelser kan "ordnes" ved å legge ned filialer. Når det gjelder kompetanse, se eget kapittel.

Lovgiving og praktiseringRediger

[Uferdig/stikkord:] I tillegg til AML, bibliotekloven: §1 sier at det skal være et - stasjonært - bibliotektilbud (jf prosessen i 2003). Men i praksis kan det i småkommuner være nok med en liten filial i drift. §5 begrensa til kompetanse/biblioteksjefspørsmålet. Folkebibliotekreglementet: "e. Bibliotekets åpningstider, tjenester og lokaler må være tilpasset lokalsamfunnet. Grupper med spesielle behov må spesielt tilgodeses". ABM-utvikling har sjelden tatt affære, likevel der bibliotektjenesten i kommunen er redusert til ingenting.

Konsekvenser/argumenterRediger

[Uferdig/stikkord:]

  • argument
  • argument

EksemplerRediger

Fyll ut etter malen i nederste eksempel

  • Eksempel 1: Biblioteknavn, år. Nedlegging/stenging/sterkt redusert åpningtid. Eventuell reaksjon fra ABM-utvikling, NBF, brukere e.a. (m/lenker). Tiltak/evt. omgjøring. Utfall/analyse/kommentarer. Evt. kontaktperson (e-post-lenke)
  • Eksempel 2: Biblioteknavn, år. Nedlegging/stenging/sterkt redusert åpningtid. Eventuell reaksjon fra ABM-utvikling, NBF, brukere e.a. (m/lenker). Tiltak/evt. omgjøring. Utfall/analyse/kommentarer. Evt. kontaktperson (e-post-lenke)
  • Eksempel 3: Biblioteknavn, år. Nedlegging/stenging/sterkt redusert åpningtid. Eventuell reaksjon fra ABM-utvikling, NBF, brukere e.a. (m/lenker). Tiltak/evt. omgjøring. Utfall/analyse/kommentarer. Evt. kontaktperson (e-post-lenke)


Gå til startsida

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki