FANDOM


InnledningRediger

Her tar vi opp langsiktig arbeid, tiltak og metoder som ikke primært er til for å løse akutte problem, angrep på bibliotek osv. Kall det gjerne forebyggende arbeid eller folkeopplysning.

Målsetninger og tiltakRediger

[Uferdig og ennå ikke kategorisert; stikkordsmessig. Vennligst ikke fjern eller endre kulepunkter her, men legg gjerne til nye]

 • Engasjere publikum; gi dem eierforhold til biblioteket, etablere tilbud som griper inn i folks hverdag så de ser den unike nytten av biblioteket
 • Samarbeid med venneforeninger (NB: Utfordring her; de kan være ganske ulike med hensyn til prioriteringer og innretting)
 • Engasjere andre lokale organisasjoner og institusjoner; gi dem eierforhold til biblioteket
 • Utarbeide taktikk overfor presse, rådmenn og politikere
 • Gjennomføre spørreundersøkelse/enquete overfor lokale myndigheter (rådmenn, ordførere osv.) om holdninger til bibliotek. Få fram hva som kan appellere til disse. (Kan tilbys plass på NBFs nettsted?)
 • Lage brosjyre osv. med "testimonials" fra brukere http://www.georgialibraries.org/lib/pines/PINES_TestimonialsBW.pdf
 • Opplegg for bøllekurs (el.l.) for bibliotekarer/NBF-medlemmer.
 • Åpenhet for litt ulike strategier og målsettinger for ulike "typer" NBF-lag, typisk avhengig av lokale ressurser
 • Utnytte og gjøre oppmerksom på eksisterende lov- og regelverk - og bidra til å forbedre dette (sammen med NBF sentralt)
 • Bevissthet på taktikk; om å pleie forbindelser, om samarbeid og om å definere motstandere ("fiendebilder"). Viktigheten av "å gripe dagen".
 • Diskutere rollene til ulike aktører; fra for eksempel NBFs lokallag, via lokale biblioteksjefer til ABM-utvikling.
 • Bibliotekarens rolle som lokalpolitisk folkevalgt, og om viktigheten av å være aktiv i lokalpolitikken.
 • Bibliotekplanlegging og omverdensanalyse; utvikle maler for dette. Bør ses i sammenheng med en sentral omverdensanalyse for hele bibliotekvesenet
 • Vurdere innføring av modellbibliotek. I hver region? På ulike områder/spesialiteter? (grenseoppgang nødvendig mot Årets bibliotek). Også: Modellbokbuss?
 • Bibliotek-PR i forbindelse med valgkamper
 • @ Your Library / Fr@ ditt bibliotek

Gå til startsida

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki