FANDOM


Nybygg

Lindesnes bibliotek, hovedbiblioteket e.a.

Kombinasjon med bygdemuseum, og koblet til rådhuset

Status

Bygging pågår, ferdig 1/5-2009.

Tidsplan

Påbegynt april 2008. Ferdig bygg mai 2009.

Areal/Arealbehov

Ca. 1200 kvm samlet, ca. 400 kvm til bibliotek/kafé.

Potensielle brukere

Ca. 4500 ib. i kommunen

Bruk

siste hele år FØR nye lokaler (i dag): antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk
første hele år ETTER nye lokaler: antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk

Årlig driftsbudsjett p.t.

antall mill. NOK evt. annen valuta

Arkitekt BGO/Medplan arkitekter.

Navn/firma, lenke til nettsted / Arkitektkonkurranse ventes/vedtatt gjennomført årstall, evt. måned / Arkitektkonkurranse gjennomført dato, evt. lenke til utkast

Plan-/arkitekttegninger

Lenker direkte til tegninger på f.eks. arkitektens el. prosjektets nettsted eller skanna inn (Husk å søke tillatelse hos opphavsmann)

Fotografier

[5 forslag til bibliotek og museumsbygg]

[Foto av tomt]

[Skjermbilde fra Google Earth modell av tomt]

[Blogg-posting om Google Earth modellen (nedlastbar) og bilder]

Presseomtale

Lindesnes avis, 18/06-05: [[1]]

Lindesnes avis, 15/12-06: [[2]]

Annet

Gave på 25 millioner til nytt bygdemuseum. Nybygg vil inneholder museum og bibliotek.

Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden