FANDOM


Hvordan bidra med data om et bibliotek / byggeprosjekt Rediger

Det er ingen begrensninger på hvem som kan opprette og bidra med data og erfaringer, men det er kanskje naturlig at biblioteket ved biblioteksjefen/-lederen tar initiativet. Hvis andre gjør det, kontakt gjerne det aktuelle biblioteket og gjør oppmerksom på innførselen og muligheten til å redigere og tilføye. Men det vil være imot alle wikiprinsipper å fjerne hele innførsler.

Det er fullt mulig å legge inn og redigere både uten å registrere seg og logge inn.

Instruks for utfylling av data Rediger

 • Oppretting av ny innførsel:
Når du behersker wikiredigering:
Skriv inn en ny lenke på startsiden med bibliotekets eller byggeprosjektets navn. Klikk "Save page" - knapp nedenfor tekstbehandleren.
Klikk på lenka (som inntil videre er rød). Da åpner - den foreløpig blanke - sida seg, i redigeringsmodus. Gå så til denne sida og åpne den i redigeringsmodus - se fliken "Edit". Skråll ned til malen (nedenfor her) og kopier alt fra og med Nybygg osv. til og med ... startsiden]]. Lim den kopierte teksten inn i tekstbehandleren på "din" side.
ELLER (langt enklere): Send en e-post med riktig navn på biblioteket/prosjektet til anders dot ericson at norskbibliotekforening dot no, så lager vi lenke, legger inn malen på den nye sida og sender deg url-en dit, sånn at du kan starte redigering direkte.
 • Klikk på lenka for ditt bibliotek og gå til den nye sida
 • Klikk på fanen ”Edit”
 • Bytt ut ord og uttrykk i malen, samt typebetegnelser og ”årstall” og ”antall” med faktisk informasjon
 • Velg rett alternativ der to eller flere er oppført med skråstrek mellom ( / ). Stryk det som ikke passer, pluss forklaringene. Men OBS: Unngå å slette formateringskodene: F.eks. kolon og asterisk (*), som i begynnelsen av ei linje lager h.h.v. innrykk og kulepunkt. Og f.eks. skarpe klammer [[ ]] som skaper lenker.
 • Klikk ”Save page” – knapp nedenfor tekstbehandleren
 • Gå inn og oppdater når det skjer utvikling i en byggesak el.l.
 • Oppfordre ansatte, brukere osv. om å bruke debattfeltet

Malen Rediger

Nybygg / Ombygging / Utvidelse

Folkebibliotek, evt. Filial av f. / Universitetsbibliotek / Høgskolebibliotek / Skolebibliotek e.a.

Kombinasjon med

Type institusjon / Type virksomhet / Ingen / Uavklart

Status

Kort tekst om hvor saken står - til enhver tid. Evt.: Ferdig + årstall (se eksempelet København)

Tidsplan

Kort om vedtatt/antatt framdrift. Punktet fjernes hvis/når biblioteket står ferdig

Areal/Arealbehov

(antall) kvadratmeter brutto i planer/nybygg + av dette (antall) kvadratmeter publikumsareal

Potensielle brukere

antall innbyggere i kommunen / kretsen / bydelen / lokalsamfunnet / ELLER: antall studenter / elever, antall pedagogisk ansatte

Bruk

siste hele år FØR nye lokaler (i dag): antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk
første hele år ETTER nye lokaler: antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk

Årlig driftsbudsjett p.t.

antall mill. NOK evt. annen valuta

Arkitekt

Navn/firma, lenke til nettsted / Arkitektkonkurranse ventes/vedtatt gjennomført årstall, evt. måned / Arkitektkonkurranse gjennomført dato, evt. lenke til utkast

Plan-/arkitekttegninger

Lenker direkte til tegninger på f.eks. arkitektens el. prosjektets nettsted eller skanna inn (Husk å søke tillatelse hos opphavsmann)

Fotografier

Lenker direkte til fotografier av tomter/anlegg/ferdig bygg, evt. også interiører. På bibliotekets nettsted eller f.eks. i den gratis fotobasen [Flickr], jamfør eksempelet eksempelet København.

Presseomtale

 • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
 • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
osv.
 • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
 • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
osv.

Annet

Skriv kort om eventuelle forhold som kan ha interesse, for eksempel:
Stikkordmessig historisk forløp vedr. nybygget / prosjektet. Evt. milepæler; viktige vedtak o.l., gjerne med lenker. Evt avvikende plassbehov i forhold til ferdig bibliotek / vedtak? Evt. spesielle finansielle løsninger? Evt. god/dårlig beliggenhet m. evt konkrete erfaringer? Evt. spennende/funksjonell/mindre vellykket arkitektur? Evt. gode/dårlige erfaringer med nye løsninger mht. inventar og innredning? Evt. gode/dårlige erfaringer mht. tilgjengelighet?

Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki