FANDOM


Virkeplan for NBF i landsmøteperioden 2006--2008

NBF skal tydeliggjøre bibliotekenes rolle i den demokratiske prosessen og verne ytringsfriheten

NBF skal sikre gratisprinsippet uavhengig av teknologiske og samfunnsmessige endringer

NBF skal utvikle og styrke bibliotekenes rolle som aktiv formidlere av kunnskap, kultur og opplevelse

NBF skal utvikle og styrke bibliotekenes aktive rolle i utdanning og som arena for læring, forskning og utvikling

NBF skal arbeide for et effektivt og framtidsrettet bibliotekvesen av høy standard

NBF skal arbeide for at norsk bibliotekvesen forankres i en sterk felles biblioteklov

NBF vil bygge allianser med nasjonale kunnskaps- og kulturaktører og videreutvikle samarbeidet med internasjonale aktører

NBF skal arbeide for å få realisert det nasjonale innsatsprogrammet Norsk Digitalt Bibliotek

NBF skal utvikle engasjerende arbeidsformer, blant annet gjennom større satsing på målrettede prosjekter og kampanjer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki