FANDOM


Nybygg / Ombygging

Folkebibliotek

Kombinasjon med

Type institusjon / Type virksomhet / Ingen / Uavklart

Status

Ferdig 2005

Areal

3.700 kvm + av dette (antall) kvadratmeter publikumsareal

Potensielle brukere

70.000 innb.

Bruk

siste hele år FØR nye lokaler (i dag): antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk
første hele år ETTER nye lokaler: antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk

Årlig driftsbudsjett p.t.

antall mill. NOK evt. annen valuta

Arkitekt

HRTB, http://www.hrtb.no/ Arkitektkonkurranse gjennomført 1998/99

Plan-/arkitekttegninger

http://www.tromso.kommune.no/index.gan?id=15994&subid=0

Fotografier http://www.tromso.kommune.no/index.db2?id=14550 http://www.youtube.com/watch?v=XQnQvF17tgo&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Etromso%2Ekommune%2Eno%2Findex%2Edb2%3Fid%3D8807

Presseomtale

  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.

Annet http://www.tromso.kommune.no/index.gan?id=16260

Skriv kort om eventuelle forhold som kan ha interesse, for eksempel:
Stikkordmessig historisk forløp vedr. nybygget / prosjektet. Evt. milepæler; viktige vedtak o.l., gjerne med lenker. Evt avvikende plassbehov i forhold til ferdig bibliotek / vedtak? Evt. spesielle finansielle løsninger? Evt. god/dårlig beliggenhet m. evt konkrete erfaringer? Evt. spennende/funksjonell/mindre vellykket arkitektur? Evt. gode/dårlige erfaringer med nye løsninger mht. inventar og innredning? Evt. gode/dårlige erfaringer mht. tilgjengelighet?

Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden