FANDOM


Nybygg

Universitetsbibliotek

Status Ferdig, åpnet i 1999. Prosjektkostnad ekskl. mva.: 330,2 millioner kroner

Areal/Arealbehov Bruttoareal: ca. 29.000 m ² fordelt på tre ulike hovedsoner. 1) Bibliotek, 2) Undervisningsrom og fellesarealer, 3) Kontorer.

Potensielle brukere antall studenter / elever, antall pedagogisk ansatte

Bruk

siste hele år FØR nye lokaler (i dag): antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk
første hele år ETTER nye lokaler: antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk

Årlig driftsbudsjett p.t.

antall mill. NOK evt. annen valuta

Arkitekt Åpen arkitektkonkurranse 1994 Vinnerforslaget kaltes KABA og var tegnet av Telje Torp Aasens arkitektkontor ved Are Telje

Lenker Statsbyggs presentasjon Om Georg Sverdrups hus

Fotografier

Lenker direkte til fotografier av tomter/anlegg/ferdig bygg, evt. også interiører.

Presseomtale Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), 27.5.2008, Georg Sverdrups hus - universitetets hjerte

  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
osv.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
osv.

Annet

Skriv kort om eventuelle forhold som kan ha interesse, for eksempel:
Stikkordmessig historisk forløp vedr. nybygget / prosjektet. Evt. milepæler; viktige vedtak o.l., gjerne med lenker. Evt avvikende plassbehov i forhold til ferdig bibliotek / vedtak? Evt. spesielle finansielle løsninger? Evt. god/dårlig beliggenhet m. evt konkrete erfaringer? Evt. spennende/funksjonell/mindre vellykket arkitektur? Evt. gode/dårlige erfaringer med nye løsninger mht. inventar og innredning? Evt. gode/dårlige erfaringer mht. tilgjengelighet?

Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden