FANDOM


Nybygg / Ombygging / Utvidelse

Universitetsbibliotek


Status:

Ferdig i november 2006


Areal/Arealbehov

(antall) kvadratmeter brutto i planer/nybygg + av dette (antall) kvadratmeter publikumsareal Potensielle brukere

Ca. 8000 studenter, ca. 1000 ansatte

siste hele år FØR nye lokaler (i dag): antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk første hele år ETTER nye lokaler: antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk Årlig driftsbudsjett p.t.

antall mill. NOK evt. annen valuta Arkitekt

Navn/firma, lenke til nettsted / Arkitektkonkurranse ventes/vedtatt gjennomført årstall, evt. måned / Arkitektkonkurranse gjennomført dato, evt. lenke til utkast Plan-/arkitekttegninger

Lenker direkte til tegninger på f.eks. arkitektens el. prosjektets nettsted eller skanna inn (Husk å søke tillatelse hos opphavsmann) Fotografier

Lenker direkte til fotografier av tomter/anlegg/ferdig bygg, evt. også interiører. På bibliotekets nettsted eller f.eks. i den gratis fotobasen [Flickr], jamfør eksempelet eksempelet København. Presseomtale

Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel osv. Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l. Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l. osv. Annet

Skriv kort om eventuelle forhold som kan ha interesse, for eksempel: Stikkordmessig historisk forløp vedr. nybygget / prosjektet. Evt. milepæler; viktige vedtak o.l., gjerne med lenker. Evt avvikende plassbehov i forhold til ferdig bibliotek / vedtak? Evt. spesielle finansielle løsninger? Evt. god/dårlig beliggenhet m. evt konkrete erfaringer? Evt. spennende/funksjonell/mindre vellykket arkitektur? Evt. gode/dårlige erfaringer med nye løsninger mht. inventar og innredning? Evt. gode/dårlige erfaringer mht. tilgjengelighet? Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden

Retrieved from "http://bibliotek.wikia.com/wiki/Universitetet_i_Oslo%2C_Biblioteket_for_humaniora_og_samfunnsvitenskap"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki