FANDOM


Nybygg

Folkebibliotek Vadsø bibliotek eies og drives av Vadsø kommune og er samarbeidspartnere med Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø.

Status Byggestart: Første spadestikk 22. august 2001

Ferdigstillelse: Desember 2002

Åpent for publikum: 27. februar 2003

Offisiell åpning: 26. mars 2003


Areal/Arealbehov Areal: 2491m² (brutto), 1767m² (netto)

Potensielle brukere 6124 innbyggere

Bruk 2002: 52419 utlån 2004: 69520 utlån

Årlig driftsbudsjett p.t.

Arkitekter Forprosjekt (planløsning og form): Madsø-Lund-Sveen sivilarkitekter AS, Trondheim.

Detaljprosjekt: Arkitektkontoret Haaland, Oslo

Fotografier

Lenker direkte til fotografier av tomter/anlegg/ferdig bygg, evt. også interiører. På bibliotekets nettsted eller f.eks. i den gratis fotobasen [Flickr], jamfør eksempelet eksempelet København.

Presseomtale

  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.

Annet

Skriv kort om eventuelle forhold som kan ha interesse, for eksempel:
Stikkordmessig historisk forløp vedr. nybygget / prosjektet. Evt. milepæler; viktige vedtak o.l., gjerne med lenker. Evt avvikende plassbehov i forhold til ferdig bibliotek / vedtak? Evt. spesielle finansielle løsninger? Evt. god/dårlig beliggenhet m. evt konkrete erfaringer? Evt. spennende/funksjonell/mindre vellykket arkitektur? Evt. gode/dårlige erfaringer med nye løsninger mht. inventar og innredning? Evt. gode/dårlige erfaringer mht. tilgjengelighet?

Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden