FANDOM


Nybygg

Folkebibliotek Vadsø bibliotek eies og drives av Vadsø kommune og er samarbeidspartnere med Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø.

Status Byggestart: Første spadestikk 22. august 2001

Ferdigstillelse: Desember 2002

Åpent for publikum: 27. februar 2003

Offisiell åpning: 26. mars 2003


Areal/Arealbehov Areal: 2491m² (brutto), 1767m² (netto)

Potensielle brukere 6124 innbyggere

Bruk 2002: 52419 utlån 2004: 69520 utlån

Årlig driftsbudsjett p.t.

Arkitekter Forprosjekt (planløsning og form): Madsø-Lund-Sveen sivilarkitekter AS, Trondheim.

Detaljprosjekt: Arkitektkontoret Haaland, Oslo

Fotografier

Lenker direkte til fotografier av tomter/anlegg/ferdig bygg, evt. også interiører. På bibliotekets nettsted eller f.eks. i den gratis fotobasen [Flickr], jamfør eksempelet eksempelet København.

Presseomtale

  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.

Annet

Skriv kort om eventuelle forhold som kan ha interesse, for eksempel:
Stikkordmessig historisk forløp vedr. nybygget / prosjektet. Evt. milepæler; viktige vedtak o.l., gjerne med lenker. Evt avvikende plassbehov i forhold til ferdig bibliotek / vedtak? Evt. spesielle finansielle løsninger? Evt. god/dårlig beliggenhet m. evt konkrete erfaringer? Evt. spennende/funksjonell/mindre vellykket arkitektur? Evt. gode/dårlige erfaringer med nye løsninger mht. inventar og innredning? Evt. gode/dårlige erfaringer mht. tilgjengelighet?

Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki