FANDOM


Nybygg

Folkebibliotek

Kombinasjon med Det nye bygget ligger delvis mellom eksisterende samfunnshus og voksenopplæringssenter og skal inneholde kafé.

Status Kunngjort i den nasjonale anbudsbasen DOFFIN 26.01.2010 med frist 08.03.2010.

Tidsplan

Kort om vedtatt/antatt framdrift. Punktet fjernes hvis/når biblioteket står ferdig

Areal/Arealbehov Biblioteket får en hovedavdeling på ca 480 m2 på hovedplan, og støttefunksjoner/kontor mm på underliggende plan .Det etableres ny felles foaje (dobbel etasjehøyde) med eksisterende samfunnshus, med aktive biblioteksfunksjoner, skranke, ny café mm, på mellomliggende plan.(Ca 470 m2, gatenivå) Nybygget blir i 2 etg (4 halvplan) + mezzain. BRA nybygg er ca 1500 m2 (Eks tekn. rom og råkjeller) BYA nybygg ca 1200 m2"

Potensielle brukere

antall innbyggere i kommunen / kretsen / bydelen / lokalsamfunnet / ELLER: antall studenter / elever, antall pedagogisk ansatte

Bruk

siste hele år FØR nye lokaler (i dag): antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk
første hele år ETTER nye lokaler: antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk

Årlig driftsbudsjett p.t.

antall mill. NOK evt. annen valuta

Arkitekt Arkitektkonkurranse, i mars 2009 konkluderte juryen enstemmiglenketittel om vinnerforslaget Et nytt kapittel fra arkitektfirmaet Helen&Hard

Plan-/arkitekttegninger

Lenker direkte til tegninger på f.eks. arkitektens el. prosjektets nettsted eller skanna inn (Husk å søke tillatelse hos opphavsmann)

Fotografier

Lenker direkte til fotografier av tomter/anlegg/ferdig bygg, evt. også interiører. På bibliotekets nettsted eller f.eks. i den gratis fotobasen [Flickr], jamfør eksempelet eksempelet København.

Presseomtale

  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
osv.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
osv.

Annet

Skriv kort om eventuelle forhold som kan ha interesse, for eksempel:
Stikkordmessig historisk forløp vedr. nybygget / prosjektet. Evt. milepæler; viktige vedtak o.l., gjerne med lenker. Evt avvikende plassbehov i forhold til ferdig bibliotek / vedtak? Evt. spesielle finansielle løsninger? Evt. god/dårlig beliggenhet m. evt konkrete erfaringer? Evt. spennende/funksjonell/mindre vellykket arkitektur? Evt. gode/dårlige erfaringer med nye løsninger mht. inventar og innredning? Evt. gode/dårlige erfaringer mht. tilgjengelighet?

Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki