FANDOM


Bibliotekene har et felles ansvar for å fremme kunnskapsutvikling, kulturformidling, demokrati og ytringsfrihet. Biblioteket er en sentral samfunnsaktør, som sikrer at alle får fri tilgang til oppdatert kunnskap og rike kulturtilbud. Biblioteket er en viktig drivkraft for å utvikle demokratiet og er sentralt for kreativitet, kunnskapsproduksjon og økonomisk vekst. Folkebiblioteket legger forholdene til rette for en bred og opplyst offentlig samtale. Hele biblioteksektoren er en nasjonal allmenning for kunnskap og kultur i trykte og digitale medier. Bibliotekene har en ledende rolle når det gjelder å utvikle nettbaserte tjenester og å digitalisere kunnskap og kultur med særlig tilknytning til Norge. Bibliotekene skal samtidig sørge for at alle grupper i befolkningen får anledning til å utnytte de digitale ressursene - til innovasjon, læring, personlig berikelse og politisk samarbeid.


Til startsiden til BibliotekReform - Norsk bibliotekforenings wiki-baserte innspill til ABM-utviklings bibliotekutredning